Brunos meriter

# Svensk Dobermannvinnare Junior 1998

# Cert på Dansk specialutställning 1999

# Stort antal CK i Sverige

# KORAD

# Genomförd MH, Skottfast

# Godkänt Karaktärsprov

# HD u/a

# Uppflyttad ur appellklass spår

# 2:a Pris Lydnadsklass 1